UBEZPIECZENIE SAMOCHODU

Każdy właściciel pojazdu ma obowiązek ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej(OC)wobec osób trzecich.

Suma ubezpieczenia wynosi 5 210 000 €.

Dodatkowo proponujemy:

Auto Casco (AC)– ubezpieczenie od zniszczeń i kradzieży dla pojazdów do 18 lat w wariantach:

  • Serwis ASO – naprawa bezgotówkowa w autoryzowanych serwisach dla danej marki; wymiana na częściach oryginalnych
  • Serwis – Warsztaty Partnerskie – naprawa bezgotówkowa na częściach alternatywnych w rekomendowanych przez towarzystwo serwisach
  • Kosztorys – wypłata odszkodowania wg wyceny rzeczoznawcy współpracującego z towarzystwem ubepieczeniowym

Assistance– pomoc na drodze po wypadku, awarii lub kradzieży, pojazd zastępczy, dowóz benzyny, wymiana akumulatora, żarówek, opon, kontynuacja podróży i inne rozszerzenia w zależności od  wariantu assistance

GAP– pokrywa różnicę między wartością fakturową nowego auta lub wartością z polisy AC a jego wartością rynkową z dnia szkody dla pojazdów, które nie skończyły 6 lat

NNW– wypłata odszkodowania za następstwa nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych na drodze i przy samochodzie dla kierowcy lub/ i pasażerów pojazdu.

szyby– naprawa lub wymiana szyb czołowych i bocznych w przypadku zniszczeń; jego wykupienie powoduje, że w wypłata odszkodowania z tego ryzyka nie wpływa na historię szkodowości  z AC w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

opony– naprawa lub wymiana opon w przypadku zniszczeń; wykupienie tego ryzyka powoduje, że w wypłata odszkodowania z tego ryzyka nie wpływa na historię szkodowości w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

ochrona prawna– wsparcie prawne w sytuacjach spornych dotyczących samochodu

t.j. roszczeń odszkodowawczych z tytułu nienależytego wykonania umów naprawy lub

holowania; w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego,

w postępowaniu karnym albo w sprawach o wykroczenia.

 

Wysokość składki jest uzależniona od danych posiadacza oraz samochodu.

Przygotuj:
dowód rejestracyjny
prawo jazdy
przebieg pojazdu
 
Skontaktuj się z namina nr 500 013 672, wyślij e-maila na biuro@ordonpartnerzy.pllub przyjdź do biura, a my wyliczymy najkorzystniejszą składkę i optymalny zakres dla Twojego samochodu.

 

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio