UBEZPIECZENIE MIESZKANIA / DOMU

Warianty:

 • pod kredyt – ubezpieczenie z cesją dla banku zwykle obejmujące zniszczenie murów domu/mieszkania oraz ubezpieczenie od powodzi;
 • od ryzyk nazwanych– wypłata odszkodowania następuje gdy zdarzy się któreś z określonych ryzyk np. zalanie, pożar, upadek drzewa, wybuch gazu, eksplozja, uderzenie pioruna, zapadanie się ziemi itp.
 • all risk– wypłata za wszystko co się zdarzy, o ile nie jest to wyłączone

Ryzyka:

podstawowe:

 • ubezpieczenie murów od zniszczeń
 • ubezpieczenie stałych elementów (podłogi, ściany i wyposażenie przytwierdzone na stałe: szafki, telewizor itp.) od zniszczeń i kradzieży z włamaniem
 • ubezpieczenie ruchomości (wyposażenie przesuwne: stoły, krzesła, łóżka, szafy, sprzęt AGD itp.) od zniszczeń, kradzieży z włamaniem i rabunkiem.

dodatkowe:

 • cenne ruchomości (np. gotówka, dzieła sztuki)
 • powódź
 • OC w życiu prywatnym – również dla posiadaczy psów, najemców, inne
 • graffiti
 • szyby
 • przepięcie
 • mała architektura np. ogrodzenie, altana, huśtawka, fontanna
 • assistance domowy (naprawa RTV&AGD, pomoc elektryka, ślusarza, przyjazd lekarza

 

Przygotuj dane:
adres mienia,
powierzchnię użytkową,
rok budowy,
piętro,
zabezpieczenia (alarm, monitoring, drzwi antywłamaniowe, ilość zamków itp.)
ilość szkód w ostatnich latach
i skontaktuj się z namina nr 500 013 672, 500-013-972, wyślij e-maila na biuro@ordonpartnerzy.pllub przyjdź do biura, a my wyliczymy najkorzystniejszą składkę i optymalny zakres dla Twojego domu.

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio